Onderzoeksburo Jan Waalen. Analyse, ontsluiting en beheer van sociale data.

 

Gespecialiseerd in:
- ontwikkelen
- toegankelijk maken
- up-to-date houden
van databestanden op internet.

 

Onderzoeksburo Jan Waalen
Bezoekadres:
Straten 13-B-1,
5688 NJ te Oirschot

jan@waalen.nl
06-22997741

KvK Oost-Brabant: 17 11 16 10
BTW-nummer: 067 78 10 93 B 01

 

Jan Waalen (1949) is sinds 1995 actief onder de handelsnaam Onderzoeksburo Jan Waalen en Onderzoeksburo DiSK.

Na een technische vooropleiding - en een korte werkervaring in die richting - heb ik jarenlange ervaring in het welzijnswerk. Met het tactisch en didactisch vermogen van een welzijnswerker, het analytische en de systematiek van een techneut en het zoeken naar onderlinge verbanden vanuit de organisatiesociologie, worden de uiteenlopende opdrachten uitgevoerd.

De laatste jaren ligt de focus op het initiëren van webbased databestanden waarvan hier een aantal voorbeelden te zien zijn.

Door het succes van de Digitale-Sociale-Kaart.nl zijn we betrokken bij het implementeren van onze databse in tools voor specifieke doelgroepen. Sinds kort met het Financieel Paspoort, daarvoor met de Nuldelijnsvoorzieningen van het Veteranen Instituut.

Opleidingen:
Arbeid- en Organisatie sociologie aan de KUB in Tilburg, augustus 1995.
HBO sociale academie den Elzent in Eindhoven, mei 1976.
MTS elektrotechniek, juni 1969.
Mulo A en B, juni 1966.Recente projecten:

DigitaleSocialeKaart.nl

DiSK staat voor Digitale Sociale Kaart en is de wegwijzer naar werk, wonen, welzijn en zorg in uw gemeente en regio.
DiSK helpt de burger en professional bij het vinden van de juiste voorziening en is het instrument voor een goede uitvoering van de WMO, WlZ en Participatiewet.

De Digitale-Sociale-Kaart is de eerste en nog de enige sociale kaart met een matching module. Hiermee kunt u de selectie snel aanpassen aan een cliëntprofiel.

De Digitale-Sociale-Kaart.nl wordt ingezet als voorzieningenwijzer voor het Financieel Paspoort.

Topix

test om te kijken of we met een Excelbsestand naar inernet kunnen.

DiSK-Veteranen.nl

Deze website is opgezet op verzoek van Het Veteranen Platform www.veteranenplatform.nl . Het Veteranen Platform heeft het initiatief genomen voor het Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen met als doel het vergroten van de effectiviteit en efficiëntie van nuldelijnsinitiatieven voor veteranen. In dit kader was het van belang dat alle initiatieven snel en eenvoudig te vinden zijn. De gegevens voor DiSK-Vetranen.nl zijn daarvoor in een afzonderlijk segement van onze database opgeslagen en worden via deze website ontsloten. Daarmee is de toegang tot de nuldelijnsondersteuning en doorverwijzing via een centraal systeem gerealiseerd.

Leer-werkpunt.nl

Leer-werkpunt.nl werd opgezet als "zoek-tool" voor alles op het gebied van scholing en begeleiden naar werk. Met name gericht op mensen met (enige) afstand tot de arbeidsmarkt die zelf niet snel de juiste weg kunnen vinden naar hulp of ondersteuning. De site richt zich zowel op hulpverleners en klantmanagers, als ook op individuele burgers. In deze "zoek-tool" is naast een overzicht van alle mogelijk diensten en programma's ook een vrijwilligers vacaturebank opgenomen en alle mogelijke werkgevers-subsidies om mensen met een beperking in dienst te nemen of te behouden. Tot op dit moment is er nog geen budget beschikbaar om dit project volledig te ontplooien.

DiSK-Schuldhulp.nl

DiSK-Schuldhulp.nl is opgezet als het eerste landelijke databestand waar alle diensten op het gebied van schuldhulp in opgenomen kunnen worden. Vanuit veel hulpverleningsinstanties is er een grote behoefte aan één landelijke overzichtelijke website waar alles op dat terrein te vinden is. Wij werken daar actief aan mee en geven gemeenten, instellingen en organisaties de ruimte om zich hierbij aan te sluiten. Dit project is een onderdeel van onze landelijke sociale kaart.

IkWilVrijwilligerswerkDoen.nl

De website IkWilVrijwilligerswerkDoen.nl is een landelijk databestand van vacatures voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk.

Vacatures kunnen snel en eenvoudig gefilterd worden op voor de zoeker relevante kenmerken. Naast provincie, regio of gemeente zijn doelgroep, categorie, type organisatie of naam van de organisatie standaard zoekopties. Men kan ok specifiek zoeken naar vacatures geschikt voor mensen met beperkingen, voor maatschappelijke stage of vacatures in het buitenland.
IkWilVrijwilligerswerkDoen.nl is een product dat door Kenniscentrum Vrijwilligers wordt geëxploiteerd.

HetUITstapje.nl

Deze website bundelt originele groepsuitstapjes op toeristisch, educatief, actief, creatief en cultureel gebied in de provincie Noord-Brabant en Limburg. Ook vindt u hier groepsaccommodaties. De activiteiten, arrangementen en accommodaties verzameld op deze website worden u aangeboden door kleinschalige ondernemers, organisaties en particulieren.

HetUITstapje.nl wil u een mooie dag bezorgen in Noord-Brabant. HetUITstapje.nl is een non-profit website en berekent dan ook geen kosten aan ondernemers die via deze site een activiteit aanbieden of aan bezoekers die via deze site een activiteit boeken.

Subsidiescanner.nu

Subsidiescanner was een project ten behoeve van de provincie Noord-Brabant.
Een werkgever die een werkzoekende in dienst neemt of een stageplek aanbiedt, komt wellicht in aanmerking voor een subsidie of regeling. Ook zijn er voor werkgevers subsidies en regelingen mogelijk ten behoeve van werknemers die al in dienst zijn, bijvoorbeeld voor scholing. Subsidiescanner.nu biedt een overzicht van deze mogelijkheden.

De subsidies en regelingen zijn gekoppeld aan het profiel van een kandidaat. U voert een aantal gegevens in van een kandidaat en de subsidiescanner laat zien op welke subsidies en regelingen een werkgever mogelijk een beroep kan doen.
De gegevens van Subsidiescanner.nu zijn nu opgenomen in de Digitale-Sociale-Kaart.nl